REGISTRATION / REJESTRACJA / ANMELDUNG / REGISTRACE

You can register for our meeting just send email to smartfamilymeet2022@gmail.com

Rejestracja zgłoszenia udziału w zlocie odbywa się przez email smartfamilymeet2022@gmail.com

Ihr könnt Euch für unser Treffen einfach über den Email smartfamilymeet2022@gmail.com anmelden.

Na sraz se můžete registrovat na email.

Please PUT your car Plate Noumer at Additional messagee :)


Please note, that by registration you are accepting the Regulations of the meeting. If you will not receive an email with confirmation of your registration – check your SPAM folder – maybe we are waiting there.

Pamiętajcie, że rejestrując się na Zlot, akceptujecie nasz Regulamin imprezy. Po prawidłowej rejestracji wygenerowany zostanie automatycznie e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Jeżeli nie otrzymacie wiadomości prosimy o sprawdzenie folderu Spam.

Bitte beachtet, daß Ihr mit eurer Anmeldung die Teilnahmebedingungen für das Treffen akzeptiert. Falls Ihr keine E-Mail mit der Bestätigung Ihrer Registrierung erhaltet, SPAM-Ordner überprüfen.

Nezapomeňte, že registrací jste se zavázali dodržovat Pravidla srazu! Po registraci obdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením Vaší registrace. Pokud jste ho neobdrželi, zkontrolujte složku SPAM ve svém poštovním klientovi!