FEES / OPŁATY REJESTRACYJNE / TEILNAHMEGEBÜHREN / REGISTRAČNÍ POPLATKY

1st Pre Event Day: Goerlitz – 03.08.2022

Driver / Kierowca / Fahrer / Řidič:  12 €

Co driver / Pilot / Mitfahrer / Spolujezdec:  8 €

Childrens up to 15 years free of charge / Dzieci do 15 lat bezpłatnie / Kinder bis 15 Jahre kostenlos / Děti do 15 let zdarma

2nd Pre Event Day: Liberec – 04.08.2022

Driver / Kierowca / Fahrer / Řidič:    12 €

Co driver / Pilot / Mitfahrer / Spolujezdec:   8 €

Childrens up to 15 years free of charge / Dzieci do 15 lat bezpłatnie / Kinder bis 15 Jahre kostenlos / Děti do 15 let zdarma

Main Event Jelenia Góra Airfield: 05-07.08.2022

Driver / Kierowca / Fahrer / Řidič:      25 € for 3 days

Co driver / Pilot / Mitfahrer / Spolujezdec: 15 € for 3 days

Childrens up to 15 years free of charge / Dzieci do 15 lat bezpłatnie / Kinder bis 15 Jahre kostenlos / Děti do 15 let zdarma

Registration is open up to / Rejestracja możliwa do / Anmeldeschluss / Registrace končí: 01.08.2022

Cancellation fees / Opłaty za anulowanie / Stornokosten / Storno poplatky

– before / przed / bis / před 01.07.2022: free of charge / bezpłatne / Kostenlos / zdarma

– before / przed / bis / před 20.07.2022: 50% of the participation fee / 50% ceny / halbe Teilnahmegebühr / 50% ceny

– after / po / nach / po 20.07.2022: 100% of the participation fee / 100% ceny / volle Teilnahmegebühr / 100% ceny